ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යාපීඨයේ ගොඩබිම් පුහුණු පක්‍ෂාංගය වෙත නව අණදෙන නිළධාරීවරයෙක් පත්කෙරේ
10:00am on Thursday 11th May 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යාපීඨයේ නව අණදෙන නිළධාරී තනතුර වැඩබලණ අණදෙන නිණධාරී විංග් කමාන්ඩර් ආර්.එන්.ඩී.සේනාධීර නිළධාරීතුමන් 2023 අප්‍රේල් 24 වන දින නිළවශයෙන් භාරගන්නා ලදී.  

විංග් කමාන්ඩර් ආර්.එන්.ඩී.සේනාධාරී නව අණදෙන නිලධාරී තනතුර භාරගැනීමට පෙර  ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යාපීඨයේ අධිකාරී නොලත් නිලධාරීන්ගේ කළමනාකරණ පාසලේ අණදෙන නිළධාරීතුමන් ලෙස සේවය කරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි