ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වවුනියාව කඳවුරේ අංක 02 යාන්ත්‍රික ප්‍රවාහන අළුත්වැඩියා සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පක්‍ෂාංගය 09 වැනි සංවත්සරය සමරයි
10:13am on Thursday 11th May 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වවුනියාව කඳවුරේ අංක 02 යාන්ත්‍රික ප්‍රවාහන අළුත්වැඩියා සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පක්‍ෂාංගය 2023 අප්‍රේල් 28 වන දින 09 වන සංවත්සරය සමරන ලදී. අංක 02 යාන්ත්‍රික ප්‍රවාහන අළුත්වැඩියා සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පක්‍ෂාංගයේ අණදෙන නිලධාරී විංග් කමාන්ඩර් එස්පීඩී හේමදාස විසින් සමාලෝචනය කරන ලද චාරිත්‍රානුකූල වැඩ පෙළපාලියකින් සැමරුම ආරම්භ විය.

සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව කපිරික්ගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, කපිරික්ගම තුබුරුක් රජමහා විහාරස්ථානයේ දේවාලය තීන්ත ආලේප කිරිම ඇතුළු ප්‍රජා සේවා ව්‍යාපෘති රැසක් අංක 02 යාන්ත්‍රික ප්‍රවාහන අළුත්වැඩියා සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පක්ෂාංගයේ අණදෙන නිලධාරීතුමන්ගේ මගපෙන්වීම යටතේ පක්‍ෂාංගයේ සාමාඡිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි