ඉන්දීය ගුවන් හමුදා ප්‍රධානිතුමන් විසින් ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවෙි ඇන්ටොනෝවි 32 ප්‍රවාහන ගුවන් යානා සදහා අවශ්‍යය උපකරණ ප්‍රධානයක් සිදුකරයි
10:55am on Thursday 11th May 2023
ඇන්ටොනෝවි 32 වර්ගයේ ගුවන් යාන සදහා අවශ්‍යය වන අවරපෙති- යුගල ද්විත්වයක් ඉන්දිය ගුවන් හමුදා ප්‍රධානි එයාර් චිප් මාර්ෂල් විවේක් රාමි චෞද්රි මැතිතුමන් විසින්  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති  එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුන් හට නිළවශයෙන් භාරදිම ගුවන් හමුදා කටුනායක මුලික කදවුරේදී සිදු විය.

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවාහන ගුවන් ශක්තිය ඉහල නැංවිමේ අරමුණින් ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මැතිතුමන් ඉන්දියාව හා ශ්‍රි ලංකාව අතර පැවති වාර්ෂික 7 වන ආරක්ෂක සංවාදයේදි ඉන්දිය රජයෙන් සිදු කල ඉල්ලිමකට අනුව මෙම ප්‍රධානය සිදු කරන ලදි


Evening banquet at Eagles’ Lagoon View
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි