ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකල වෘත්තීය පුහුණු පාසල විසින් මනස දියුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වනු ලබයි
1:49pm on Wednesday 17th May 2023
අභ්‍යාසලාභීන්, උපදේශකයින්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, මනස දියුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2023 මැයි 12 වන දින ඒකල ගුවන් හමුදා වෘත්තීය පුහුණු පාසලේදී පවත්වන ලදී. ගුවන් හමුදා ඒකල වෘත්තීය පුහුණු පාසලේ අණදෙන නිළධාරී එයාර් කොමඩෝර් ප්‍රසංග මාර්ටිනෝ නිළධාරීතුමන්ගේ මගපෙන්වීමකට අනුව දෙකටන 'බවුන් සෙත් මානසික සහන මධ්‍යස්ථානයේ' කැලණියේ ශ්‍රී නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය නිර්මාතෘ අතිපූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදී. .

මෙම වැඩසටහන සදහා සහභාගිවන්නන්ට ඔවුන්ගේ මානසික යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශිල්පීය ක්‍රම දියුණු කිරීමට වටිනා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේය. මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වෘත්තීය පුහුණු පාසලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සෞඛ්‍ය යහපැවැත්මට මහත් පිටුවහලක් වනු ඇති බව අවධාරනය කරයි.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි