කටුනායක ගුවන් හමුදා රෝහල විසින් පවුල් සෞඛ්‍ය සායන සහ පරීක්‍ෂණ වැඩසටහන් මාලාවක් පවත්වන ලදී
11:39am on Wednesday 31st May 2023
කටුනායක ගුවන් හමුදා රෝහල විසින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ලලිත් ජයවීර මහතාගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ සේවා නිලධාරීන්ගේ සහ සිවිල් සෙවා පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සඳහා සෞඛ්‍ය සායන සහ පරීක්‍ෂණ වැඩසටහන් මාලාවක් පවත්වන ලදී. ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ සහ මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ සහයෝගය ඇතිව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

බෝ නොවන රෝග (දියවැඩියාව සහ කොලෙස්ටරෝල්) සඳහා පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම, සුවනාරි සායන, අක්ෂි සායන, සායනික මනෝවිද්‍යාඥයින්ගේ උපදේශන පැවැත්වීම මගින් වෛද්‍ය සායන සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය පහසුකම් මෙම වැඩසටහනේදී සිදු කරන ලදී.

වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයින්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට ඉමහත් ප්‍රයෝජනවත් වූ අතර අවශ්‍ය උපදෙස් මත දන්ත වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණය, PAP ස්මියර් පරීක්‍ෂණ, පියයුරු පරීක්‍ෂාව, රසායනාගාර පරීක්‍ෂණ සහ BMI පරීක්‍ෂණ සිදු කරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි