අන්තර් ඒකක බොක්සිං ශූරතාව 2023
9:08am on Wednesday 7th June 2023
අන්තර් ඒකක බොක්සිං ශූරතාවලිය 2023 මැයි 30 සිට ජූනි 02 දක්වා කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ව්‍යායාම ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මෙවර තරගාවලියේදී පිරිමි සහ කාන්තා යන දෙඅංශයෙන්ම තරගකරුවන් 110 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තරග වැදුණු අතර ශූරතාවලියේදී දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් සම්මාන හිමිකර ගන්නා ලදී.

අවසන් තරගය සහ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2023 ජූනි 02 වන දින කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ව්‍යායාම ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ඓඹැ නව නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං තීරකවරුන්ගේ සහ විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය විසින් පිරිමින් සඳහා බර කාණ්ඩ 13 ක් සහ කාන්තා බර කාණ්ඩ 12 ක් යටතේ මෙම ශූරතාවලිය පවත්වන ලදී. සමස්ත පිරිමි කණ්ඩායම් ශූරතාව ගුවන් හමුදා රත්මලාන කඳවුර විසින් ද කාන්තා කණ්ඩායම් ශූරතාව ගුවන් හමුදා චීනවරාය විද්‍යාපීඨය ද හිමිකරගත් අතර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීනවරාය විද්‍යාපීඨය සහ කොළඹ ගුවන් හමුදා කඳවුර පිළිවෙළින් පිරිමි සහ කාන්තා අංශවල අනුශූරතාව හිමිකර ගන්නා ලදී.

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ එයාර් වයිස් මාර්ෂල් (වෛද්‍ය) ලලිත් ජයවීර මහතා සහභාගී විය. අවසන් තරගය නැරඹීම සඳහා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් සහ අනෙකුත් ආරාධිතයින් සහභාගී විය.

ප්‍රතිඵල සාරාංශය


විශිෂ්ඨතම බොක්සිං ක්‍රීඩකයා (පිරිමි)
නායක ගුවන් භට අබේකෝන් ඒ.ජේ.එම්.කේ.ඒ (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වවුනියාව)

විශිෂ්ඨතම බොක්සිං ක්‍රීඩිකාව (කාන්තා)
නායක ගුවන් කාන්තා විජේසිංහ (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල දියතලාව)

හොඳම පරාජිතයා (පිරිමි)

කෝප්‍රල් කරුණාරත්න  (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වෙළඳ පුහුණු පාසල ඒකල)

හොඳම පරාජිතිනිය (කාන්තා)

නායක ගුවන් කාන්තා රාමලාන් (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුනායක කඳවුරු සැපයුම් සහ නඩත්තු ඩිපෝව)

පිරිමි බර කාණ්ඩවල ජයග්රාහකයින්

නායක ගුවන් භට අබේකෝන් ඒ.ජේ.එම්.කේ.ඒ - කිලෝග්‍රෑම් 48 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුර වවුනියාව)
කෝප්‍රල් හරිස්චන්ද්‍ර - කිලෝග්‍රෑම් 51 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුර වවුනියාව)
ගුවන් භට කසුන්කුමාර එස්පීපී- කිලෝග්‍රෑම් 54 ට අඩු (රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර)
නායක ගුවන් භට සමරසිංහ එස්එස්එම් - කිලෝග්‍රෑම් 57 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා හිගුරක්ගොඩ කඳවුර)
නායක ගුවන් භට මධුශංක  - කිලෝග්‍රෑම් 63.5 ට අඩු (රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර)
කෝප්‍රල් දිනේෂ් බණ්ඩාර ඩබ්ලිව්එම් - කිලෝග්‍රෑම් 63.5 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨය චීන වරාය)
නායක ගුවන් භට ජයනෙත්ති  - කිලෝග්‍රෑම් 67 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨය චීන වරාය)
නායක ගුවන් භට විජේසුන්දර ඩබ්ලිව්එම්ඒඑස් - කිලෝග්‍රෑම් 71 ට අඩු (ගුවන් හමුදා කටුනායක කඳවුර)
නායක ගුවන් භට බණ්ඩාර - කිලෝග්‍රෑම් 75 ට අඩු (රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර)
නායක ගුවන් භට සමීර කේඑස් - කිලෝග්‍රෑම් 80 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමිය චීන වරාය)
කෝප්‍රල් තිලකරත්න - කිලෝග්‍රෑම් 86 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා රෙජිමේන්තු පුහුණු පාසල වන්නි)
නායක ගුවන් භට රණසිංහ  - කිලෝග්‍රෑම් 92 ට අඩු (රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර)
කෝප්‍රල් සෝමරත්න - කිලෝග්‍රෑම් 92+ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කටුනායක කඳවුර)

කාන්තා බර කාණ්ඩවල ජයග්රාහකයින්

නායක ගුවන් කාන්තා කුමාරසිංහ - කිලෝග්‍රෑම් 48 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල දියතලාව)
කෝප්‍රල් නෙරංජලා - කිලෝග්‍රෑම් 51 න් පහළ (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල දියතලාව) නිතරග ජයග්‍රාහකයා
ගුවන් යානා කාන්තා රශිනි - කිලෝග්‍රෑම් 54 න් පහළ (රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුර) නිතරග ජයග්‍රාහකයා
නායක ගුවන් කාන්තා පෙරේරා  - කිලෝග්‍රෑම් 57 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුර කොළඹ)
ගුවන් කාන්තා ගිම්හානි - කිලෝග්‍රෑම් 60 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා වෙළඳ පුහුණු පාසල ඒකල)
කෝප්‍රල් හේරත් - කිලෝග්‍රෑම් 63 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමිය චීන වරාය)
නායක ගුවන් කාන්තා වීරසූරිය පාෂ් - කිලෝග්‍රෑම් 66 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමිය චීන වරාය)
නායක ගුවන් කාන්තා  විඡේසිංහ - කිලෝග්‍රෑම් 70 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල දියතලාව)
කෝප්‍රල් පෙරේරා - කිලෝග්‍රෑම් 75 ට අඩු (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුර කොළඹ)

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි