මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ (MINUSCA) හි අංක 8 වන ගුවන් සේවා කණ්ඩායමේ අධීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වෙයි
11:42am on Friday 9th June 2023
ගොඩබිම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් වරුණ ගුණවර්ධන මහතා විසින් මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ (MINUSCA) හි අංක 8 වන ගුවන් සේවා බලඇණිය අධීක්ෂණ චාරිකාවක 2023 මැයි 28 සිට 2023 ජුනි 02 දක්වා නිරතවන ලදී. විංග් කමාන්ඩර් ප්‍රියංක හේරත් නිළධාරීතුමන් විසින් ගොඩබිම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් වරුණ ගුණවර්ධන මහතා පිළිගන්නා ලදී.

ඉහළ මට්ටමේ අධීක්ෂණ චාරිකාවේ අවසානය ළං වන විට, ගොඩබිම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් වරුණ ගුණවර්ධන මහතා විසින් සියළුම සේවා පුද්ගලයින් අමතා අභියෝගාත්මක කාලවලදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඔවුන් කැප කළ සේවාවන් සඳහා ප්‍රශංසා කළ අතර තවදුරටත් එම සේවාවන් ඉහළම මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කළේය.

මෙම සංචාරය අතරතුර, ගොඩබිම් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් වරුණ ගුණවර්ධන මහතා මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ (MINUSCA) හි නැගෙනහිර ආඥාපති, බ්‍රිගේඩියර් ජනරාල් Khandaker MD Shahidul Emran සහ මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ (MINUSCA) හි බලසේනාධිපති මේජර් ජෙනරාල් Pedro Miguel Alves Goncalves Soares, බැංගුයි බලකා මූලස්ථානයේදී හමුවිය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි