බංගලාදේශ ආරක්ෂක සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ නියෝජිත පිරිසක් ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය වෙත පැමිණේ
9:56pm on Friday 22nd September 2023
බංගලාදේශ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ 29 දෙනෙකුගෙන් යුත් නියෝජිත පිරිසක් 2023 සැප්තැම්බර් 19 ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය වෙත පැමිණියහ.

කැප්ටන් අබුල් බෂාර් මොහොමඩ් ෆයිසාල් හයිඩර් චවුද්රි සහ දැනට ශ්‍රී ලංකාවට අධ්‍යයන චාරිකාවේ යෙදී සිටින නිලධාරීන් ඇතුළු දූත පිරිස මෙහෙයවන ලදී.

දූත පිරිසේ ප්‍රධානියා ගුවන් හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සම්පත් වික්‍රමරත්න මහතා හමුවූ අතර එහිදී සංකේතාත්මක සමරු තිළිණ හුවමාරුවක් ද සිදු කරන ලදී.

විංග් කමාන්ඩර් පසන් දයානන්ද, ගුවන් මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරී ගුවන් මෙහෙයුම් 1 විසින් ගුවන් බලයේ ඉතිහාසය, සංවිධානය, විකාශනය සහ ගුවන් හමුදාවේ අනාගත දැක්ම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරන ලදී. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී, ගුවන් හමුදා කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ද සහභාගී විය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි