ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවි කඳවුර වෙත නව අණදෙන නිළධාරීවරයෙක් පත්කරන ලදී.
11:27am on Wednesday 25th October 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවි කදවුරේ නව අණදෙන නිළධාරි තනතුර භාර දීම සහ භාරගැනිමේ පෙළපාලිය 2023 ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින උත්සවාකාරයෙන් සිදු කරන ලද අතර එහිදී විංග් කමාන්ඩර් පිඡිබි මැදගේවත්ත නිළධාරීතුමන් විසින් ගෲප් කැප්ටන් පීඑස් ඇලෙක්සැන්ඩර් නිළධාරීතුමන් එම කඳවුරේ 14 වන අණදෙන නිළධාරියා ලෙස නව තනතුර භාර  දෙන ලදී.
 
නව අණදෙන නිළධාරී ගෲප් කැප්ටන් පී.එස්.ඇලෙක්සැන්ඩර් නිළධාරීතුමන් නව තනතුර භාරගැනීමට පෙර ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ භූමි අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරී II ලෙස සේවය කරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි