ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නව නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානිතුමන් පත් කෙරේ
11:48am on Wednesday 25th October 2023
එයාර් වයිස් මාර්ෂල් නිශාන්ත තිලකසිංහ නිළධාරීතුමන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස 2023 ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පත් කරන ලදී. ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතා විසින් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් නිශාන්ත තිලකසිංහ මහතා වෙත නිල වශයෙන් පත්වීම් ලිපිය ප්‍රදානය කරන ලදී. ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ දී අභිනවයෙන් පත් වූ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වෙත  ගුවන් හමුදාපතිතුමන් සිය සුභාශිංසන පළ කරන ලදී.

එයාර් වයිස් මාර්ෂල් නිශාන්ත තිලකසිංහ වෙන්නප්පුව ශාන්ත ජෝශප් වාස් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරා 1988 දී කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයේ 6 වැනි බඳවා ගැනීම හරහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට බැඳුණු ඔහු 1990 ඔක්තෝම්බර් 05 වැනි දින සැපයුම් ශාඛාවේ නියමු නිලධාරියෙකු ලෙස පත් විය.

ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ ඔහු කටුනායක අණදෙන නිලධාරී අංක 01 සැපයුම් හා නඩත්තු ඩිපෝව, හිගුරක්ගොඩ කදවුරේ අණදෙන නිලධාරී අංක 02 සැපයුම් සහ නඩත්තු ඩිපෝව, ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී, මාණ්ඩලික නිලධාරී සැපයුම් ඓ, අණ ශුභසාධන ව්‍යාපෘති නිලධාරි, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සැපයුම්  ඇතුළු පත්වීම් කිහිපයක් ලබා ඇත. නව නිළධාරී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස වැඩ භාර ගැනීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස පත් කරන ලදී.
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි