ගුවන් මිතුදම් ව්‍යාපෘතිය ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුරේදී සාර්ථකව අවසන් කෙරේ
3:47pm on Wednesday 8th November 2023


ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනි ඉනෝකා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර මගින් සිදුකරන ලද 'ගුවන් මිතුදම්' ව්‍යාපෘතිය 2023 නොවැම්බර් 03 වන දින මුල්ලිවයික්කාල් නැගෙනහිර රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේදී සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතියට පාසලේ වැසිකිළි සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ තීන්ත ආලේප කිරීම සහ මෙම වැසිකිළි සංකීර්ණය සඳහා ජල පද්ධතියක් සවි කිරීම ඇතුළත් විය. 2023 ඔක්තොම්බර් මස ආරම්භ කර ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුරේ අණදෙන නිළධාරී ගෲප් කැප්ටන් ඩීජීපීඑල් ජයතිලක නිළධාරීතුමන් විසින් සිසුන් වෙත භාර දෙන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුල්‍ය ආධාර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කදවුර ඒකාබද්ධව සපයන ලදී. මෙම උත්සවය සඳහා නිලධාරීන්, සෙසුනිලයින් සහ පාසලේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, සිසුන් සහ දරුවන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි