අසාධ්‍ය ලෙස රෝගාතුරව සිටින රෝගියෙකු හට ගුවන් වෛද්‍ය ප්‍රථමාධාර දී රැගෙනයාම පිළිබඳ පෙරහුරු අභ්‍යාසයක්
12:06pm on Friday 10th November 2023
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 2023 නොවැම්බර් 08 වන දින අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් කාර්ය මන්ඩලය සමඟ එක්ව අසාධ්‍ය රෝගියෙකු ගුවන් වෛද්‍ය ප්‍රථමාධාර දී රැගෙනයාමේ පෙරහුරු අභ්‍යාසයක් ගුවන් හමුදා අනුරාධපුර කඳවුරේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී . මෙම අභ්‍යාසය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන් සේවා වෛද්‍ය කණ්ඩායම විසින් මෙම මස මුලදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකවරුන් සහ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද දේශන මාලාවේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස සිදුකරන ලදී.

මෙම අභ්‍යාසය මගින් රෝගියාට ගුවන් වෛද්‍ය ප්‍රථමාධාර දී භාරදීම සහ භාරගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය සහ පියවර පෙන්නුම් කරන ලදී. අංක 4 බලඝණයේ මෙඩිවැක් කිට් සහිත බෙල් 412 ගුවන් යානය මෙම අභ්‍යාසය සඳහා යොදාගන්නා ලද අතර රෝගියෙකු සමඟ ගුවන් යානය අනුරාධපුර  ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත් කර ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ ගොඩබැස්වීමේ අංගනය වෙත ගොඩ බස්වන ලදී. මෙම පෙරහුරු අභ්‍යාසය සදහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන් සේවා මෙඩිවැක් කණ්ඩායම් සහ කොළඹ ජාතික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීවන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි