මාලදිවයිනේ පැවති 6 වැනි ආසියානු කැරම් ශූරතාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කැරම් ක්‍රීඩකයෝ ජයග්‍රහණය කරති.
6:32pm on Sunday 12th May 2024
මාලදිවයිනේ කැරම් සම්මේලනය විසින් 6 වැනි ආසියානු කැරම් ශූරතාවලිය 2024 අප්‍රේල් 26 වන දින සිට 2024 මැයි 02 වන දින දක්වා පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කැරම් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ආධුනික ෂහීඩ් හිල්මි ස්විස් ලීග් පිරිමි ඒකල ඉසව්වේ අනුශූරතාව දිනාගත් අතර ආසියානු කැරම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව අංක 6 ස්ථානයට පත්විය. තවද, ගුවන් හමුදා කාන්තා ද්විත්ව ඉසව්වේ දෙවන අනුශූරතාවය ගුවන් කාන්තා කාවින්දි සහ ආධුනික ජෝෂප් රෝෂිටා සමඟින් දිනා ගන්නා ලදී. කණ්ඩායම් ඉසව්වේ අනුශූරතාව කාන්තා කණ්ඩායමට හිමි වූ අතර තරගාවලියේ දෙවැනි අනුශූරතාව පිරිමි කණ්ඩායමට හිමිවිය.

තවද, ගුවන් යානා කාන්තා ගුවන් කාන්තා කාවින්දි සහ ගුවන් කාන්තා පීරිස් පිළිවෙළින් අංක 05 සහ 10 ස්ථාන ලබා ගත් අතර, ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල සුවිශේෂී කැරම් ක්‍රීඩිකාවන් 16 දෙනා අතර නායක ගුවන් කාන්තා පෙරේරා 14 වැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් විය.

ප්රතිඵලවල සාරාංශය

පිරිමි කේවල ඉසව්වේ ස්විස් ලීගයේ අනුශූරතාව:
ආධුනික ෂහීඩ් හිල්මි

කාන්තා ද්විත්ව ඉසව්වේ 2 වැනි අනුශූරතාව:
ගුවන් කාන්තා කාවින්දි (කණ්ඩායම් සාමාජික)

කාන්තා කණ්ඩායම් ඉසව්වේ අනුශූරතාව:
ගුවන් කාන්තා  පීරිස් එම්එච්එම් (කණ්ඩායම් සාමාජික)
ගුවන් කාන්තා කාවින්දි (කණ්ඩායම් සාමාජික)

පිරිමි කණ්ඩායම් ඉසව්වේ 2 වැනි අනුශූරතාව:
නායක ගුවන් භට පෙරේරා (කණ්ඩායම් සාමාජික)
ආධුනික ෂහීඩ් හිල්මි

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි