අන්තර් ඒකක සහ විවෘත ටෙනිස් තරඟාවලිය -2024
7:15pm on Sunday 12th May 2024
අන්තර් ඒකක සහ විවෘත ටෙනිස් තරඟාවලිය 2024 අප්‍රේල් 29 වන දින සිට මැයි 07 වන දින දක්වා ඒකල ගුවන් හමුදා වෘත්තිය පුහුණු පාසලේ ටෙනිස් පිටියේ දී පැවැත්විණි.

2024 අන්තර් ඒකක ටෙනිස් තරඟාවලියේ කොළඹ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ටෙනිස් කණ්ඩායම කණ්ඩායම් ඉසව්ව ජයග්‍රහණය කර ශූරතාවය ලබාගත් අතර අතර, අනුශූරතාවය ගුවන් හමුදා චීන වරාය විද්‍යපිඨය විසින් දිනා ගන්නා ලදී.

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2024 මැයි 07 වන දින ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් චන්දන ගීතප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම ස්ථානයේදීම පැවැත්විණි. කොළඹ ගුවන් හමුදා කඳවුරු අණදෙන නිලධාරී, ඒකල ගුවන් හමුදා වෙළඳ පුහුණු පාසලේ අණදෙන නිලධාරී, ගුවන් හමුදා ටෙනිස් සංචිත සභාපති, ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ, ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් සහ අනෙකුත් ආරාධිතයින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

ප්‍රතිඵල සාරාංශය


විවෘත ද්විත්ව ශූරතාවය

එයාර් කොමඩොර් සමන්ත වීරසේකර
එයාර් කොමඩොර් උදිත පියසේන

විවෘත ද්විත්ව - අනුශූරතාව
ගෲප් කැප්ටන් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු
විංග් කමාන්ඩර් ජීවන විමුක්ති

විවෘත කේවල - ශූරතාවය

කෝප්‍රල් නවරත්න

විවෘත කේවල - අනුශූරතාව
විංග් කමාන්ඩර් ජීවන විමුක්ති

ප්‍රවීණයන්ගේ ද්විත්ව - ශූරතාවය

එයාර් කොමඩොර් සමන්ත වීරසේකර
ගෲප් කැප්ටන් සුරේන්ද්‍ර මුණසිංහ

ප්‍රවීණයන්ගේ ද්විත්ව – අනුශූරතාව

ගෲප් කැප්ටන් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු
විංග් කමාන්ඩර් ජීවන විමුක්ති

ප්‍රවීණ කේවල - ශූරතාවය
එයාර් කොමඩොර් සමන්ත වීරසේකර

ප්‍රවීණ කේවල - අනුශූරතාව

ගෲප් කැප්ටන් සුරේන්ද්‍ර මුණසිංහ

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි