නව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේ.
5:22pm on Tuesday 16th March 2010
ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යකෂ ජනරාල් රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා අද දින (16 මාර්තු 2010)පස්වරුවේ ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ සංචාරයක නිරත විය.

වැඩබලන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි හා වත්මන් ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා මෙහිදී ඔහුව උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබූ අතර මෙම හමුව සිහිපත් වීම පිණිස දෙදෙනා අතර සමරු ඵලකද හුවමාරු කරගන්නා ලදී.


නව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේනව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේනව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේනව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේනව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේනව පත්වීම් ලද සිවිල් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගුවන් හමුදාපති හමුවේ
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි