ගුවන් යානා
ස්ථාවර පියාපත් ගුවන් යානා

chipmunk-T-MK-IO          Balliol TMK2      slingsby sedbergh glider

slingsby kirby cadet          hunting percival jet provo MK-3-A      mikoyan gurevich mig-15-uti

cessna skymaster          Pazmany-PL2      de havilland 82 tiger moth

prestwick pioneer          airspeed oxford MK-1      siai marchetti-sf-260-tp

Convair 440 metropolitan          douglas DC3 dakota      de havilland 104 dove

hs 748 avro          Y-8      riley heron

mikoyan gurevich mig 7_thumb.jpg          Siai Marchetti SF 260-W      pucara

         Havilland DH.114 Heronහෙලිකොප්ටර් යානා

bell-47-g2          dauphin-sa365-c      hiller-uh-12b

westland-sikorsky-s51-dragonfly          kamov-26


ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි