හමුදා නිලයන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

GeneralLieutenant GeneralMajor GeneralBrigadierColonelLieutenant ColonelMajorCaptainLieutenant
ජෙනරාල්ලුතිනන් ජෙනරාල්මේජර් ජෙනරාල්බිගේඩියර්කර්නල
ලුතිනන් කර්නල්මේජර්කැප්ටන්ලුතිනන්දෙවන ලුතිනන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

AdmiralVice AdmiralRear AdmiralCommodoreCaptainCommanderLieutenant CommanderLieutenantSub LieutenantSub Lieutenant
Navy AdmiralNavy Vice AdmiralNavy Rear AdmiralNavy Commodore RankNavy CaptainNavy Commander RankNavy Lieutenant CommanderNavy Lieutenant RankActg Navy Sub LieutenantNavy Sub Lieutenant
අද්මිරාල්වයිස් අද්මිරාල්රියර් අද්මිරාල්කොමඩෝර්කැප්ටන්
කමාන්ඩර්ලුතිනන් කමාන්ඩර්ලුතිනන්උප ලුතිනන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Air Chief MarshalAir MarshalAir Vice MarshalAir CommodoreGroup CaptainWing CommanderSquadron LeaderFlight LieutenantFlying OfficerPilot Officer
          
එයාර් චීෆ් මාර්ෂල්එයාර් මාර්ෂල්එයාර් වයිස් මාර්ෂල්එයාර් කොමඩෝර්ගෘප් කැප්ටන්විං කමාන්ඩර්ස්කෝඩ්‍රන් ලීඩර්ෆ්ලයිට් ලෙෆ්ටිනන්ෆ්ලයින් ඔෆිසර්පයිලට් ඔෆිසර්
 

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි